Søk på stikkord

Trippelgevinst med varmepumpe

Gode råd om valg av varmepumpesystem

Når du kjøper et varmepumpeprodukt, kjøper du ikke bare en varmepumpe, men et system som skal monteres Det er viktig å finne den leverandøren og det produktet som passer for energibehovet og økonomien.

Før det satses på varmepumpe bør bygget gjennomgås og energisparende tiltak gjennomføres. Disse kan være senking av innetemperatur, montering av sparedusj for å dedusere bruken av varmt tappevann, tetting av luftlekkasjer, utbedring og utskifting av dårlig isolerte vinduer eller isolering av andre bygningsdeler. Det gjenstående energibehovet gir grunnlag for å dimensjonere en varmepumpe. En varmepumpe med for stor kapasitet vil bli mindre lønnsom. Den vil ofte ha hyppige start/stopp som medfører høy slitasje og kort levetid.

Utforming av anlegget

  • For at leverandøren skal kunne dimensjonere anlegget trengs data både for effekt og energibruk for bygningen. Løsningen bør baseres på regional temperaturstatistikk. Den sier både noe om fyringssesongens lengde - og om arbeidsbetingelsene for en eventuell varmepumpe som henter energi fra luft.
  • En varmepumpe gir mest dersom den henter varme med høyest mulig temperatur og leverer til et system som krever lav temperatur, gjerne lavtemperatur vannbåren gulvvarme. En regel sier at for hver grad temperaturløftet reduseres, vil varmepumpens varmeeffekt øke med 1 % og elektrisitetsbehovet senkes med 2 %.
  • Selve varmepumpen kan innstilles for ulike avgivelsestemperaturer. Det er normalt ikke fornuftig å la varmepumpen produsere vann med høyere temperatur enn det er bruk for på anlegget.
  • Leverandøren bør kunne dokumentere årsvarmefaktoren for installasjonen, f.eks. at den blir 3 eller bedre (Eksempel: 6.000 kWh el skal gi minst 18.000 kWh varme).
    Komfortvarmepumper kan ikke forventes å ha større årsvarmefaktor enn 1,5-2. OBS! Det opereres med forskjellige beregninger av varmefaktoren, alle tap i systemet (energi til pumper, vifter og evt. avriming) skal regnes med. Sammenlignes ulike varmepumpers varmefaktor, må de være angitt ved samme temperaturbetingelser.
  • Varmepumpen bør dekke maksimalt 40-60 % av høyeste effekt (dvs. på årets kaldeste dag) og dermed dekke 80-90 % av årsforbruket. Uteluftbaserte varmepumper gir noe lavere energidekning. Komfortvarmepumper kan ikke tilfredsstille slike krav.

<forrige | neste>

[Kilde: Brosjyren "Trippelgevinst med varmepumpe" utgitt av NVE 2000]

Annonse:

_______________________________________________

Nettansvarlig: Gaute Øvereng

Enøk-senteret Møre og Romsdal AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta
Tlf. 700 60 000

Copyright 2003-2006 Enøk-senteret AS