Søk på stikkord

Trippelgevinst med varmepumpe

Gode råd om valg av varmepumpesystem

Krav til systemets komponenter

  • Velg et produkt som kan bruke et miljøvennlig arbeidsmedium. Unngå stoffer som virker nedbrytende på ozonlaget, har vesentlig drivhuseffekt eller er helseskadelig. For eksempel bør R22 unngås (vil bli forbudt). Propan (R290) er et miljøvennlig alternativ for boligvarmepumper som er på vei inn på markedet. Men det forutsetter at anlegget er bygd for propan og at regler og forskrifter følges. I litt større varmepumper for boliger, kan det foreløpig være vanskelig å unngå arbeidsmedier med en viss drivhuseffekt.
  • Som varmebærer (frostbeskyttet væske) i kollektorer for jord, sjø og fjellvarme, velg fortrinnsvis vann blandet med for eksempel 30 % alkohol. Det er en mer miljøvennlig løsning enn glykoler. Monoetylenglykol er den teknisk sett beste, men samtidig den giftigste.
  • Varmepumper med scrollkompressorer synes å ha lengre levetid og høyere varmefaktor.
  • Varmepumpeanlegget kan gjerne være utstyrt med trykk- og temperaturmålere og separat elmåler for å kunne kontrollere at det fungerer som prosjektert.
  • Vifter (også utendørs) og pumper bør ikke gi sjenerende støy. Tenk på naboen: Utenfor naboens vindu er kravet maksimalt 35 decibel - db(A). Plassering av eventuelle viftekonvektorer i boligen bør ta hensyn til viftestøyen de gir.

<forrige | neste>

[Kilde: Brosjyren "Trippelgevinst med varmepumpe" utgitt av NVE 2000]

Annonse:

_______________________________________________

Nettansvarlig: Gaute Øvereng

Enøk-senteret Møre og Romsdal AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta
Tlf. 700 60 000

Copyright 2003-2006 Enøk-senteret AS