Søk på stikkord

Trippelgevinst med varmepumpe

Gode råd om valg av varmepumpesystem

Valg av leverandør

  • Et kjøp av varmepumpe handler om en installasjon av et system, ikke en maskin. Systemutforming, montasjekvalitet og dermed arbeidsbetingelsene til varmepumpen bestemmer nytteverdien.
  • Varmepumpe og vannbåren varme leveres ofte av samme leverandør. Prisen på vannbårne gulvvarmeanlegg varierer vesentlig. Leverandører med erfaring ligger ofte lavest. Det er et alminnelig råd til kunden at det innhentes priser fra flere leverandører for å finne ut hva som er en fornuftig pris. Pristilbudet bør angi de totale kostnader.
  • Kunden bør sammen med prisen få oppgitt hva energibesparelsen vil bli i kwh/år.
  • Leverandører som er sertifisert etter den nye "varmepumpeordningen" vil være å foretrekke. Ordningen ble iverksatt i år 2000 av Norsk Varmepumpeforening i samarbeid med NVE og bransjeorganisasjoner, og stiller krav til installasjon og service. Den krever dokumentasjon av anlegg og utrustning (for eksempel effektbehov for ulike komponenter og total ytelse). Den krever også at det ved levering fylles ut et eget igangkjøringsskjema (med blant annet angivelse av tillatte driftstemperaturer og trykk), og at det utleveres brukerveiledning/vedlikeholdsinstruks.
  • Referanser på den type anlegg leverandøren tilbyr, er til hjelp for valg av varmepumpe.

<forrige | neste>

[Kilde: Brosjyren "Trippelgevinst med varmepumpe" utgitt av NVE 2000]

Annonse:

_______________________________________________

Nettansvarlig: Gaute Øvereng

Enøk-senteret Møre og Romsdal AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta
Tlf. 700 60 000

Copyright 2003-2006 Enøk-senteret AS