Søk på stikkord

Trippelgevinst med varmepumpe

Slik virker en varmepumpe

Hoveddelen til en varmepumpe består av et lukket system der et arbeidsmedium sirkulerer og henter varme fra en kilde med lav temperatur og avgir den til oppvarmingssystemet ved høyere temperatur. Funksjonsmåten kan forstås ut fra seks fysiske fenomener eller lover.

  • Varme strømmer alltid fra høyere til lavere temperatur. Arbeidsmediet kan oppta varme fordi varmepumpen sørger for at det har lavere temperatur enn kilden som det tar varmen fra. Varmepumpen sørger også for at arbeidsmediet får høyere temperatur enn oppvarmingsanlegget til boligen, slik at arbeidsmediet kan overføre varme til dette.
  • Ved rask trykkøkning stiger temperaturen. Hold en finger foran ventilen på en sykkelpumpe og pump hardt noen ganger. Pumper blir varm omkring ventilen. I varmepumpen utnyttes dette fenomenet i kompressoren.
  • Ved raskt trykkfall synker temperaturen. Skru ut nålen i ventilen til et sykkel- eller bilhjul, ventilen kan bli så avkjølt at det dannes rim på den. I varmepumpen utnyttes fenomenet i trykkreduksjonsventilen.
  • Når damp går over til væske frigjøres energi. Ved destillering må en bruke mye kjølevann for å fjerne den frigjorte energien når dampen kondeseres. I varmepumpen utnyttes dette fenomenet i kondensatoren.
  • For at væske skal gå over til damp må væsken tilføres energi. Hvis vi står ute en stund etter at vi er blitt svette, vil svetten etter hvert forsvinne samtidig som vi blir kalde. Svetten(væsken) henter varme fra kroppen, som blir avkjølt, og svetten overføres til luften som vanndamp. I varmepumpen utnyttes dette fenomenet i fordamperen.
  • Kokepunktet til en væske avhenger av trykket over væsken. På Galdhøpiggen koker vann allerede når temperaturen er omkring 90°C, mens inne i en trykkoker blir trykket gjerne så høyt at vannet først koker når temperaturen blir 120°C. I varmepumpen utnyttes dette fenomenet for å kunne overføre varme fra arbeidsmediet til kondensatoren og for å kunne overføre varme fra fordamperen til arbeidsmediet.

<forrige | neste>

[Kilde: Brosjyren "Trippelgevinst med varmepumpe" utgitt av NVE 2000]

Annonse:

_______________________________________________

Nettansvarlig: Gaute Øvereng

Enøk-senteret Møre og Romsdal AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta
Tlf. 700 60 000

Copyright 2003-2006 Enøk-senteret AS