Søk på stikkord

Trippelgevinst med varmepumpe

Behagelig varme, miljø og økonomi

Det sterkeste argumentet for å velge en varmepumpe er fornuftig energibruk. Du trenger bare å kjøpe 25 til 50 % av energien til oppvarming, resten hentes fra naturen utenfor.

Sparemulighetene er store

I boliger går størstedelen av den innkjøpte energien til oppvarming og varmt vann. Hvorfor ikke redusere dette innkjøpet til en tredel og la en varmepumpe skaffe resten fra omgivelsene?

Mange har mulighet til å gå over til varmepumpe og dermed redusere bruken av olje og elektrisk energi. Undersøkelser tyder på at varmepumper i boliger kan spare minst 4 TWh. Dette tilsvarer mer enn 7 Alta-kraftverk.

Miljøet vil tjene på varmepumper

Hvis 3 m3 olje erstattes med en elektrisk drevet varmepumpe, reduseres utslippene av CO2 med ca 8 tonn. Også utslippene av svoveldioksid og nitrogenoksider reduseres. Med andre ord: Varmepumper gir både globale og lokale gevinster. Alt for mange i Norge bruker elektrisitet til direkte oppvarming. Panelovner og elektriske varmekabler har noe av skylden for at landet må importere elektrisitet fra Danmarks kullfyrte kraftverk. Dette kan vi unngå ved å benytte varmepumper. Med flere varmepumper reduseres behovet for vassdragsutbygginger i Norge.

Økonomi i framtiden

Den framtidige energiprisen vil påvirke varmepumpens lønnsomhet. Hvis elektrisitetsprisen stiger med for eksempel 15 øre til 65 øre pr kWh (noe som er tilfelle pr i dag), vil det i svært mange tilfeller være lønnsomt å installere varmepumper. Svenskene, som har noe høyere elektrisitetspriser enn oss, har over 300.000 varmepumper i drift, de fleste i småhus.

Internasjonale miljøavtaler om begrensning i utslipp av klimagasser, samt ønsket om å bedre den norske kraftbalansen, vil endre hele energisituasjonen. Sannsynligvis vil det bli kostbart å få tillatelse til å øke utslippene av CO2 fra olje og andre fossile energibærere. Elektrisitet fra fornybare kilder vil dermed bli mer etterspurt, og vil stige i pris.

Men husk at også med dagens priser leverer en nedbetalt varmepumpe mellom 50 og 75 % av energien gratis. En kilowattime varme koster da mindre enn 25 øre.

Varmepumpe og vannbåren varme

Varmepumper er velegnet i kombinasjon med vannbåren varme. Vannbåren varme er en forsikring mot ubehagelige overraskelser i framtiden, som den at Norge kan få like høye elektrisitetspriser som utlandet.

Et anlegg med vannbåren varme kan uten for store investeringer kobles til den varmekilden som passer best. Både varmepumpe, ved, annet biobrensel som pellets, sol direkte elektrisitet, gass og olje kan benyttes. I Sverige bygges faktisk flertallet av nye hus med vannbåren varme.

<forrige | neste>

[Kilde: Brosjyren "Trippelgevinst med varmepumpe" utgitt av NVE 2000]

Annonse:

_______________________________________________

Nettansvarlig: Gaute Øvereng

Enøk-senteret Møre og Romsdal AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta
Tlf. 700 60 000

Copyright 2003-2006 Enøk-senteret AS