Søk på stikkord

Trippelgevinst med varmepumpe

Jord, sjø berg eller luft?
Hva bør velges?

Det kan være nyttig å dele inn varmepumpene etter hvilken varmekilde som brukes. Vurder hvilket alternativ som er mest praktisk. Se deretter på hvilke muligheter som finnes til å fordele varmen rundt i huset. Bruk eliminasjonsmetoden.

Uteluftvarmepumper kan i prinsippet brukes overalt, men er best egnet i kystnære strøk med lang fyringssesong, uten lange perioder med kuldegrader. Når det er under minus 10°C synker energiinnholdet i uteluften så mye at det er mindre interessant å bruke varmepumpe. Begrepet uteluftvarmepumpe dekker svært forskjellige løsninger, både enkle komfortvarmepumper og luft-til-vann-varmepumper.

Avtrekksvarmepumper utnytter energien i avtrekksluften i ventilasjonsanlegg med mekanisk avtrekk. Dette forutsetter at boligens avtrekksluft kan samles i ett punkt.

Bergvarmepumper krever adkomst med boreutstyr for å bore et 80-150 meter dypt hull på 10-15 cm i diameter. Hullet plasseres gjerne så nær som 2-3 meter fra grunnmur. Bergvarme er en mulighet for de fleste boliger.

Grunnvannsvarmepumper kan anvendes der det finnes grunnvann i store mengder, gjerne opp i dagen (som i Hedmark). Innholdet av metallforbindelser og partikler bør ikke være for høyt, da dette kan tette varmevekslerne.

Jordvarmepumper krever at det finnes et areal på 200 - 600 m2 jord hvor det er mulig å grave 0,6 til 1,5 meter, avhengig av teledybden.

Sjøvannsvarmepumper forutsetter for en vanlig enebolig at avstanden til sjøen ikke er mer enn 100 meter. Rørene må ligge på steder hvor de ikke ødelegges av ankring. (Grunne innsjøer og elver er bare unntaksvis egnet fordi de har lave vintertemperaturer.)

Oppvarmingsbehovet

Med dagens elektrisitetspris på 65-75 øre/kWh, er oppvarmingsbehovet en viktig økonomisk faktor ved valg av varmepumpe.

  • I store hus, som bruker f.eks. 35.000 kWh eller ca 4 m3 olje i året til oppvarming og varmtvann, kan alle slags varmepumper benyttes.
  • Til middels store hus som normalt forbruker 15-25.000 kWh pr år eller 1,8-3 m3 olje til de samme formål, velges oftere uteluft eller avtrekksluft som varmekilde.
  • For små eneboliger, boliger uten vannbåren varme og enkeltleiligheter, kan varmebehovet være så lite at energisparingen ikke blir stor nok til å forsvare investeringen. Komfortvarmepumpe kan her være aktuelt.

<forrige | neste>

[Kilde: Brosjyren "Trippelgevinst med varmepumpe" utgitt av NVE 2000]

Annonse:

_______________________________________________

Nettansvarlig: Gaute Øvereng

Enøk-senteret Møre og Romsdal AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta
Tlf. 700 60 000

Copyright 2003-2006 Enøk-senteret AS