Søk på stikkord

Trippelgevinst med varmepumpe

Fordeling av varme
Hvilke muligheter har boligen?

Hvor mye, hvor og hvordan varmen skal leveres, bestemmer også valget av varmepumpe. Det er flere faktorer som må tas hensyn til for at varmepumpen skal oppfylle sin energisparende funksjon i praksis.

En hovedregel for distribusjon:

Sørg for dimensjonering og utførelse av varmedistribusjonssystemet for så lav temperatur som mulig, maksimalt 55°C i radiatorer og 35°C (45°C er vanlig) i vannbårne gulvvarmesystemer. Men vær oppmerksom på at anlegget samtidig må gi tilstrekkelig effekt ved dimensjonerende (lav) utetemperatur.

Når leveringstemperaturen og temperaturløftet f. eks. reduseres fra 50°C (moderne radiator) til 35°C (ved å velge vannbåren gulvvarme), øker varmefaktoren anslagsvis fra 3 til 4. Hvis økonomien tillater det, er vannbåren gulvvarme det beste valget fordi det gir godt innemiljø og høy årsvarmefaktor.

Dette er de vanligste varmefordelingsmulighetene:

Vannbåren varme (gulvvarme eller radiatorer). Dreier det seg om et bygg med vannbåren varme, kan flere typer varmepumper brukes.

Viftekonvektorer (fancoils). Disse kan brukes der vannbåren gulvvarme ikke er aktuelt. Viftekonvektorer er en form for radiatorer med stor overflate som kan dra gjennom 200 til 500 m3 luft i timen og avgi fra 1500 til 3000 watt. Stykkprisen er over 5.000 kroner, inkludert montering, men investeringen blir likevel forholdsvis lav i eksisterende bygg, sammenlignet med legging av vannbåren gulvvarme. Boligen bør ha en slik planløsning at en, to eller tre viftekonvektorer er tilstrekkelig. En svak viftelyd må være akseptabel på plasseringsstedet. Idealplasseringen er i oppvarmet underetasje under trapp med åpen løsning opp. Viftekonvektorer krever høyere temperaturer enn lavtemperatur vannbåren gulvvarme, men lavere enn for radiatorer, og kan være supplement til vannbåren gulvvarme.

Varmt tappevann. Varmefaktoren blir noe lavere på varmepumper som tilpasses levering av varmt tappevann, sammenlignet med lavtemperatur gulvvarmeanlegg. En god løsning kan være at varmepumpen kun forvarmer varmt tappevann. Komfortvarmepumpe kan ikke benyttes.

Luftdistribuert varme. Hvis luftdistribusjon er eneste mulighet, kan komfortvarmepumpe benyttes. Apen planløsning er da en fordel slik at varmen spres dit den trengs. Det er ikke vanlig med løsninger hvor varmen hentes fra jord, sjø eller berg og distribueres med luft, men de finnes.

Ventilasjon. Noen varmepumper er beregnet for å gjenvinne varme fra balanserte ventilasjonsanlegg. Det finnes jord- og bergvarmepumper som samtidig gjenvinner varmen fra avtrekksluften, men dette er sjeldnere løsninger.

<forrige | neste>

[Kilde: Brosjyren "Trippelgevinst med varmepumpe" utgitt av NVE 2000]

Annonse:

_______________________________________________

Nettansvarlig: Gaute Øvereng

Enøk-senteret Møre og Romsdal AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta
Tlf. 700 60 000

Copyright 2003-2006 Enøk-senteret AS