Søk på stikkord

Trippelgevinst med varmepumpe

Komfortvarmepumpe

Komfortvarmepumpe er en enkel form for luft-til-luft-varmpumpe. Varme hentes fra uteluft og overføres til den sirkulerende inneluften. Vanligvis består en slik varmepumpe av en utedel og en innedel. Disse knyttes sammen med to rør som arbeidsmediet strømmer gjennom.

Varmen spres med vifte direkte fra innedelen som kan monteres inntil 5-10 meter fra utedelen. Utedelen bør plasseres slik at det ikke kommer nedbør på den og gjerne sørvendt slik at den utnytter soloppvarmingen av veggen. Innedelen bør kunne fordele varmluften til en størst mulig del av boligen. Varm luft stiger. Monter derfor gjerne innedelen på nederste plan i huset. En åpen planløsning er en fordel. Plasser innedelen i avstand fra avtrekk.

Komfortvarmepumpen har luftspalter på utedelen som fylles med rim ved lave temperaturer. Noen modeller blåser nedkjølt luft inn i huset ved avriming, men ikke så mye at huset avkjøles i nevneverdig grad. Avriming skjer over 2 til 6 minutter for eksempel en gang i timen.

Fordeler:

 • Kan benyttes i alle bygg.
 • Prisen på en komfortvarmepumpe er fra ca. kr 18.000 og oppover, inkludert montering.
 • Varmepumpen er enkel å montere og gjerne fylt med arbeidsmediet fra fabrikken. Kostnaden til montering er derfor beskjeden.
 • Den kan kjøres i revers og gi en viss kjøling når det er varmt ute (luftkondisjonering). Dette koster 200 - 400 kroner i energi hver sommer.

Ulemper:

 • Varmeavgivelse vanligvis kun på ett punkt (men det finnes mulighet til flere innerdeler).
 • Ved temperaturer lavere enn minus 10°C er det lite varme å hente fra luft. Med andre ord er komfortvarmepumpen til liten nytte når det er riktig kaldt ute, og slås da vanligvis av for å hindre unødig slitasje. Boligen bør derfor ha en annen varmekilde med effekt nok til å ta seg av hele oppvarmingen ved de aller laveste temperaturene. Man bør undersøke hvor mange dager i året dette kan dreie seg om.
 • Kan ikke produsere varmtvann.
 • Kan være en kilde til uønsket viftestøy.
 • I snitt vil hver kjøpt kWh elektrisk energi, til en slik varmepumpe i norsk klima gi 1,5-2 kWh varme (variasjonene er store). Dette innebærer en lavere årsvarmefaktor enn for andre varmepumper.
 • Produktvalg, installasjonskvalitet og bruksmåte avgjør levetiden, som erfaringsmessig har vært ca. 10 år, men kortere hvis varmepumpen kjøres ved lave utetemperaturer. Levetiden er oftest betydelig kortere enn for andre typer varmepumper.
 • Årlig energisparing er lav sammenlignet med andre varmepumpetyper.

Merk:

 • Det er stor forskjell på komfortvarmepumpene.
 • Både trinnvis og trinnløs regulering er vanlig men trinnvis regulering er en mindre avansert løsning.
 • Det er viktig at varmepumpen er tilpasset nordiske klimaforhold dvs. har tilstrekkelig avstand mellom lamellene i utedelen, sensorstyrt avriming og forvarming for å unngå "væskeslag" i kompressoren. Bunnplaten må ha god avrenning.
 • Noen produkter kan påmonteres filter for rensing av inneluft.
 • Pumpen kjører omluft inne i boligen og bidrar således ikke til ventilasjon. Den kan imidlertid kombineres med balansert ventilasjon med varmegjenvinning.
 • En varmepumpe på uteluft er best egnet i kystnære strøk med lang fyringssesong, men med få dager i året med temperatur lavere enn minus 10 grader.
 • En komfortvarmepumpe bør ha kortere nedbetalingstid enn andre varmepumper fordi levetiden vanligvis er kortere.

Komfortvarmepumper sprer normalt varmen fra et punkt. Derfor bør varmeeffekten sjelden være mer enn 2 til 4 kW. Energisparingen kan ligge på 4.000 - 6.000 kWh per år, men vil avhenge både av klimatiske forhold og av boligens utforming. Komfortvarmepumpe egner seg best for mindre boliger eller for å dekke deler av energibehovet.

<forrige | neste>

[Kilde: Brosjyren "Trippelgevinst med varmepumpe" utgitt av NVE 2000]

Annonse:

_______________________________________________

Nettansvarlig: Gaute Øvereng

Enøk-senteret Møre og Romsdal AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta
Tlf. 700 60 000

Copyright 2003-2006 Enøk-senteret AS