Søk på stikkord

Trippelgevinst med varmepumpe

Uteluftvarmepumpe

Uteluftvarmepumpene har en meget beskjeden andel av det norske markedet, når vi ser bort fra de tidligere omtalte komfortvarmepumpene. Men enkelte produkter egner seg for det nordiske klimaet og har brukbar varmefaktor ned til minus ti grader.

Fordeler:

  • I kystnære strøk med få dager under minus 10°C, er forutsetningene for luftbaserte varmepumper tilstede. Er dessuten fyringssesongen lang, kan energiutbyttet bli bra.
  • Installasjonen av varmeopptaket er enklere enn for varmepumper som skal ha kollektor i sjø og vann - eller borehull i fjell.

Ulemper:

  • Når utetemperaturen er lav, blir temperaturløftet høyt. Varmefaktoren blir derfor lavest når det er mest behov for varme.
  • Varmemengden i luft ved lavere temperatur enn minus 10°C er så liten at det normalt ikke lønner seg å la varmepumpen gå: Varmefaktoren synker ned mot 1 slik at man bare får slitasje uten energigevinst ved minus 20°C.
  • Ved lavere utelufttemperaturer enn pluss 2-5°C avsettes fuktigheten i luften som rim, og pumpen må avrimes, noe som krever energi. Med en uteluftvarmepumpe er behovet for tilleggseffekt fra andre varmekilder langt større enn for varmepumper som henter varme fra stabile temperaturer i avtrekksluft jord, sjø og berg. Andre varmekilder, for eksempel ved og/eller elektrisitet, må kunne dekke hele varmebehovet i de kaldeste periodene.
  • Fuktig og saltholdig luft i kystnære strøk kan forkorte levetiden på utedelen.
  • Uteluftbaserte varmepumper har erfaringsmessig en levetid på ca. 10 år, eller mindre - avhengig av kvalitet på installasjon og bruksmåte.
  • Årsvarmefaktoren for luftvarmepumper er dårligere enn for andre varmepumper.

Merk:

  • Produktet bør være tilpasset norske klima-forhold, bl.a. ved at lamellavstanden er stor nok på utedelen. Uteluft-til-vann-varmepumper har typisk en effekt på 4 til 10 kilowatt. Årlig besparelse varierer svært mye avhengig av de klimatiske forhold og må beregnes for det enkelte anlegg. Momenter som generelt gjelder for utedelen for uteluftvarmepumper vil være de samme som er omtalt under komfortvarmepumper.

<forrige | neste>

[Kilde: Brosjyren "Trippelgevinst med varmepumpe" utgitt av NVE 2000]

Annonse:

_______________________________________________

Nettansvarlig: Gaute Øvereng

Enøk-senteret Møre og Romsdal AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta
Tlf. 700 60 000

Copyright 2003-2006 Enøk-senteret AS