Søk på stikkord

Trippelgevinst med varmepumpe

Avtrekksvarmepumpe

En avtrekksvarmepumpe gjenvinner varmen fra luften i oppholdsrommene våre. Løsningen passer for boliger med mulighet for ett avtrekkspunkt for ventilasjonsluft.

Ventilasjonssystemet kan være enkelt: frisk luft trekkes inn i bygget i spalter over vinduer eller veggventiler. Innvendige dører har spalter i over- eller underkant og all luft suges gjennom våtrom, videre til varmepumpen og blåses deretter ut.

Noen avtrekksvarmepumper er spesielt beregnet for varmtvannsproduksjon og har innebygget varmtvannsbereder. Andre leverer energi både til varmtvann og til vannbåren oppvarming. De som kun forvarmer tappevannet til ca. 30°C, har gjerne noe høyere varmefaktor.

Hvis varmtvannsberederen er moden for utskiftning, er dette et tidspunkt for å vurdere avtrekksvarmepumpe med varmtvannsbereder.

Fordeler:

 • Brukt ventilasjonsluft holder konstant 20-25°C. En liten varmepumpe spesielt tilpasset denne høye temperaturen kan få brukbar årsvarmefaktor, hvis den kan avgi varme fortløpende.
 • Varmtvannsforbruket er nokså stabilt gjennom hele året. En avtrekksvarmepumpe som bidrar til oppvarming av tappevann, gjør derfor også nytte for seg hele sommeren.
 • Boligen får et ventilasjonssystem med på kjøpet som vil kunne bidra til et godt innemiljø.
 • I noen tilfeller kan en avtrekksvarmepumpe bli økonomisk gunstig hvis man allerede har valgt vannbåren gulvvarme og varmepumpen kan utgjøre et alternativ til kjøp av separat bereder, automatikk og ventilasjon.

Ulemper:

 • Det er begrenset hvor mye varme som kan hentes ut av avtrekksluften. Dette gir varmepumpen begrenset kapasitet og forutsetter derfor tilleggsoppvarming i perioder med høyt effektbehov.
 • Forutsetter kontinuerlig ventilasjon.
 • Avtrekksvarmepumper for full oppvarming av bruksvann til 55°C får noe lavere varmefaktor fordi temperaturløftet blir høyere enn for avtrekksvarmepumper til romoppvarming og forvarming av tappevann. (Forvarming av varmtvann gir ikke denne ulempen.)

Merk:

 • En varmeveksler krever lite energi og bør vurderes før man velger varmepumpe.
 • Velg ventilasjonsløsning først: Avtrekksvarmepumpe er bare aktuelt der man har avtrekksventilasjon eller ikke skal ha balansert ventilasjon. Hvis forholdene ligger til rette, blir kostnadene ved investeringen begrenset.
 • Kjøkkenets matos-ventilasjon kan ikke utnyttes i avtrekksvarmepumper fordi fordamperen da får fettbelegg.
 • Avtrekksvarmepumper egner seg særlig i godt isolerte boliger, der varmetap gjennom bygningskonstruksjoner er lite i forhold til varmetap gjennom ventilasjon. Dermed kan gjenvinning av varmen fra avtrekksluften dekke en betydelig del av varmebehovet.
 • Filter i avtrekk før kjølebatteri krever jevnlig rensing (3 minutter) månedlig eller annen hver uke. I tillegg bør fordamperen støvsuges med 1-2 års mellomrom. Begge deler er nødvendig for å gi høyest mulig energiutbytte. Plasser varmepumpen tilgjengelig for rengjøring.

Varmeeffekten på avtrekksvarmepumpemodellene vil variere fra 1,5 oppover til 5 kW avhengig av avtrekksluftmengde og varmebehov. Avtrekksvarmepumper kan være små og utelukkende til oppvarming av varmtvann gjennom hele året. En besparelse på maksimalt 5.000 kWh, vanligvis 2-3.000 kWh kan forventes. Denne enkle typen med bereder selges til priser fra om lag kr. 25.000. En noe større avtrekksvarmepumpe for forvarming av tappevann og lavtemperatur vannbåren varme, med utetemperaturføler og styringsautomatikk for gulvvarmen, koster 40-50.000 kroner. For en stor og godt isolert bolig med et varmtvannsbehov på 25.000 kWh/år, kan besparelsen bli ca. 9.000 kWh. Hvis kostnader til varmtvannsbereder, styringsautomatikk for varmeanlegg og mekanisk avtrekk overflødiggjøres av varmepumpen, vil avtrekksvarmepumpe være et økonomisk gunstig alternativ.

<forrige | neste>

[Kilde: Brosjyren "Trippelgevinst med varmepumpe" utgitt av NVE 2000]

Annonse:

_______________________________________________

Nettansvarlig: Gaute Øvereng

Enøk-senteret Møre og Romsdal AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta
Tlf. 700 60 000

Copyright 2003-2006 Enøk-senteret AS