Søk på stikkord

Trippelgevinst med varmepumpe

Jordvarmepumpe

Et stykke ned i bakken er temperaturen relativt stabil og høy året rundt. Ved hjelp av en frostsikker væske som sirkulerer i nedgravde rør (vanlig plast), kan en hente opp lagret solenergi fra jord eller myr.

Det kreves tilstrekkelige arealer for nedgraving av rør i 0,6 til 1,5 meters dybde, avhengig av teledybden. Normal avstand mellom sløyfene er 1,5 meter. Mindre avstand øker risikoen for nedkjøling av bakken (frost). Sløyfene bør holdes unna røttene på trær som skal bevares, det vil si minst utenfor en radius lik trekronens. Det bør også holdes avstand til, eller isoleres mot avløpsrør og grunnmur slik at disse ikke får senket temperatur og frostskader.

Den energimengden som kan utvinnes er større i fuktig jord enn i tørr jord. Jord er likevel en god varmekilde med forholdsvis høy og stabil temperatur. En tommelfingerregel sier at utvunnet varmeeffekt er 20-30 watt pr meter slange. For å dekke energibehovet for en normal enebolig kreves derfor 200 til 400 meter slange og 200 til 600 m2 areal. Et anlegg må dimensjoneres ut fra de aktuelle forhold. Der det er store arealer, for eksempel på gårdsbruk, kan man med fordel legge ut større rørlengder.

I noen tilfeller skal en tomt likevel fylles opp med jordmasser. Dette kan utnyttes til å få lagt ut kollektoren uten ekstra kostnader. Hvis anlegget dimensjoneres og legges i riktig dybde, vil også en eventuell forsinkelse av planteveksten om våren være ubetydelig.

Fordeler:

  • Hvis forholdene ligger til rette for varmeopptak fra jord, er dette en rimelig løsning.
  • Stabil og forholdsvis høy temperatur som gir gunstige arbeidsforhold for varmepumpen.
  • Kan dekke opptil 80-90 % av boligens årlige energibehov.

Ulemper:

  • Ved underdimensjonering av opptakssystemet får man uforholdsmessig stor påfrysning, dårligere varmefaktor og hevninger i terrenget.
  • Planteveksten om våren kan bli noe forsinket.
  • På senvinteren kan varmefaktoren bli noe (ubetydelig) redusert.

Merk:

  • Kostnaden for selve varmepumpen vil bli som for bergvarmepumper, mens varmeopptakssystemet (kollektoren) i jord vanligvis blir rimeligere enn fjellboring, avhengig av forholdene. Kostnaden vil være mellom 50.000 og 110.000 kr avhengig av størrelse.

Anleggstypen er forholdsvis lite utbredt i Norge. Dette betyr ikke at løsningen er ugunstig. Der egnede arealer finnes kan et slikt anlegg være meget bra.

<forrige | neste>

[Kilde: Brosjyren "Trippelgevinst med varmepumpe" utgitt av NVE 2000]

Annonse:

_______________________________________________

Nettansvarlig: Gaute Øvereng

Enøk-senteret Møre og Romsdal AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta
Tlf. 700 60 000

Copyright 2003-2006 Enøk-senteret AS