Søk på stikkord

Effektiv vedfyring

I tiden fremover er det ikke bare økonomiske krav til energibruk som er overordnet. Krav til økologiske løsninger skjerpes også mer og mer. Det vil si at vi skal bruke energikilder som er fornybare og lite forurensende eller skadelige for miljøet. Trevirke går under betegnelsen fornybare ressurser. En forutsetning er at skogen får tid til å fornye seg selv og ikke blir rasert av menneskene.

Vedfyring har fra urgamle tider vært den viktigste energikilden for menneskene, både til varme og matlaging.

I dag er vedfyring en viktig energikilde til oppvarming av hytter og boliger. I mange hjem er vedfyring redusert til peiskos og hygge i mørke høst- og vinterkvelder. For andre er vedfyring et solid bidrag til reduserte strømutgifter i vinterhalvåret, spesielt der ved er tilgjengelig til konkurransedyktige priser.

Det meldes om stor økning av nye installasjoner av fastbrenselildsteder. Med de nye miljøkravene vil vi få renere forbrenning i ovnene og mer økonomiske og effektive ovner.

neste>

[Kilde: Brosjyren "Effektiv vedfyring" utgitt av NVE 1999]

Annonse:

_______________________________________________

Nettansvarlig: Gaute Øvereng

Enøk-senteret Møre og Romsdal AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta
Tlf. 700 60 000

Copyright 2003-2006 Enøk-senteret AS