Søk på stikkord

Effektiv vedfyring

Sjekkliste ved kjøp av ildsted

 • Lag en plan for plassering av ildstedet.
 • Anslå hvor stort volum som skal varmes opp
 • Finnes det alternative oppvarmingskilder?
 • Er det behov for å fyre døgnet rundt?
 • Hvilken vedstørrelse skal benyttes?
 • Pipedimensjon, ett eller flere ildsteder?
 • Pipetype?
 • Tilfredsstiller ovnen de nye miljøkravene fra 1997?
 • Send forenklet byggemelding eller andre formularer som din kommune benytter. Spør din forhandler!
 • Er det tilstrekkelig ventilasjon i rommet?
 • Er det behov for brannmur?
 • Er det tilstrekkelig fundament for ovnen?
 • Hvordan blir møbleringen i rommet med varm ovn?
 • Strålingsvarme - konveksjonsvarme?
 • Finnes det dokumentasjon på at ildstedet tilfredsstiller byggeforskriftenes krav til varmebelastning på omgivende og tilgrensende bygningsdeler, og med akseptabel røyk gasstemperatur? (Ildsted med typegodkjenning eller såkalt produktuttalelse vil ha nødvendig dokumentasjon).

<forrige | neste>

[Kilde: Brosjyren "Effektiv vedfyring" utgitt av NVE 1999]

Annonse:

_______________________________________________

Nettansvarlig: Gaute Øvereng

Enøk-senteret Møre og Romsdal AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta
Tlf. 700 60 000

Copyright 2003-2006 Enøk-senteret AS