Søk på stikkord

Effektiv vedfyring

Vedkvaliteter

Med vedkvalitet tenker vi her på hvor mye varme vi får ut av veden når vi brenner den. Hvor tørr veden er, har mest å si for varmekvaliteten. En kilo tørr ved kan være flere ganger mer effektiv enn rå ved. En kilo tørr ved (ca 20 % fuktighet) inneholder ca 4,25 kWh. Rå ved inneholder ca 50 % fuktighet.

  • Rogn og bøk varmer mest pr volum. En favn av rogn og bøk tilsvarer to favner av gran eller osp.
  • Eik, ask og lønn er nest best.
  • Bjørk er også god peisved.
  • Deretter kommer furu, svartor og selje. Feit furu knitrer når den brenner og kan spre brennende gnister utover.
  • Mange foretrekker nåletre som brensel pga knitringen. Nåletre egner seg imidlertid dårlig til fyring i åpne peiser da faren for gnister er stor og kan medføre brannfare.
  • Osp, gran og gråor er blant de tresortene som brenner fortest opp/gir minst varmeutbytte pr volum.

Når vi brenner trevirke er det viktig at det er så tørt som mulig. Tørr ved tar raskere fyr, og brenner lettere.

Finkløvd ved flammer hurtig opp og brenner fort opp. Grov ved trenger mer varme for å komme i brann, og brenner med moderat intensitet i lengre tid.

<forrige | neste>

[Kilde: Brosjyren "Effektiv vedfyring" utgitt av NVE 1999]

Annonse:

_______________________________________________

Nettansvarlig: Gaute Øvereng

Enøk-senteret Møre og Romsdal AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta
Tlf. 700 60 000

Copyright 2003-2006 Enøk-senteret AS