Søk på stikkord

Effektiv vedfyring

Lagring og hogst

Lagring av ved i lavlandet

Tørr ved kan stables tett innendørs i et vedskjul. Tørr ved kjennetegnes ved markante tørkesprekker. Rå ved må lagres tørt og luftig utendørs under tak slik at vinden kan stryke langsmed begge sider av stabelen. Godt tegn på tørr ved er at veden er oppsprukken - det «synger» i vedkubbene når de slås mot hverandre. En annen måte å finne ut om veden er tørr på, er å legge en vedkubbe i en tett plastpose inne i et varmt oppholdsrom. Dersom det dugger mye inne i posen, er veden for fuktig.

Lagring av ved på fjellet

I fuktig klima på fjellet er det best om vedlageret har solfangertak av mørke metallplater. Det gir god tørke på solskinnsdager. Vegger og tak må være tettest mulig for å hindre innblåsing av snø om vinteren.

Hogst

Hvis du skal hogge veden selv, og planlegger at den skal brukes kommende vinter, bør fellingen foregå innen utgangen av april. Veden bør kappes til standard lengde 60 cm, kløyves og stables ute, luftig og dekket til mot regn. La den få tørke ute sommeren over, for så å ta den inn om høsten til bruk kommende vinter.

Tørkeprosessen går raskere hvis vi gjør et par strimler i barken, og helst også kløyver den.

Vær oppmerksom på at ved som har vært lagret veldig lenge vil ha mistet en del flyktige stoffer, noe som vil gi noe mindre brenneffekt pr volum. Dette gjelder spesielt kløyvd ved.

Kløyvetips

  • Det er lurt å kløyve veden når den er frosset. Frosset trevirke er sprøere enn temperert trevirke, og kløyvingen går derfor lettere.
  • Sørg for å ha en god hoggestabbe.
  • Slipp ikke folk tett innpå deg når du hogger ved.
  • Stå med føttene godt fra hverandre.
  • Ikke sving øksa over hodet når du skal kløyve, da får du liten styring på øksa.

<forrige | neste>

[Kilde: Brosjyren "Effektiv vedfyring" utgitt av NVE 1999]

Annonse:

_______________________________________________

Nettansvarlig: Gaute Øvereng

Enøk-senteret Møre og Romsdal AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta
Tlf. 700 60 000

Copyright 2003-2006 Enøk-senteret AS