Søk på stikkord

Effektiv vedfyring

Husk!

  • Brenn aldri trykkimprignert trevirke. Det inneholder det giftige metallet arsen.
  • Brenn aldri klorholdig plast, PVC.
  • Vrakved fra sjøen inne holder saltvann som bl.a. består av klor, og bør derfor ikke brennes før den er utvasket av ferskvann. Vrakveden vaskes ut ved å ligge ute i minst et par år.
  • Fra flere hold advares det mot å brenne malt trevirke. Utendørs maling inneholder giftstoffer for å motvirke vekst av mose, grønske og sopper på utvendig kledning. Bruk heller ikke gamle malte innendørsmaterialer. Malingen kan inneholde skadelige blyforbindelser.
  • Bruk kun rent trevirke/skogsved i ildsted med katalysator.

<forrige | neste>

[Kilde: Brosjyren "Effektiv vedfyring" utgitt av NVE 1999]

Annonse:

_______________________________________________

Nettansvarlig: Gaute Øvereng

Enøk-senteret Møre og Romsdal AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta
Tlf. 700 60 000

Copyright 2003-2006 Enøk-senteret AS