Søk på stikkord

Effektiv vedfyring

Teknisk om ovnsfyring

Nye moderne ovner og peisinnsatser er tette og har en god trekkregulering, med virkningsgrader på 70-85 %. Eldre modeller kan ofte være utette, vanskelige å regulere, og kan derfor ha en lavere virkningsgrad.

Virkningsgraden i en ovn kontra i en åpen peis, skyldes at det er stor forskjell på luftoverskuddet i ovner sammenlignet med en åpen peis. En åpen peis bruker gjerne mer enn ti ganger så mye luft som en ovn, og vi kan styre lufttilgangen. Da får vi høyere forbrenningstemperatur. I forbrenningslæren snakkes det om de tre t-er:

Tid - Den tiden som luft og gasser er inne i brennkammeret før de går ut som røyk.

Temperatur - Den varmen som brenningen foregår med.

Turbulens - Mål for hvor godt luft og gasser blander seg under forbrenningen.

Bruk vettet!

Ikke sprengfyr, det kan ødelegge ovnen og føre til brann. Etter at man har fått god fyr på ovnen, bør man fyre normalt.

Rundbrenning natta over med et tradisjonelt ildsted er heller ikke heldig. Det kan i det lange løp gi pipebrann dersom du fyrer med fullt ilegg og regulerer trekken ned. Med de nye rentbrennende ovnene som finnes kan du derimot trygt fyre over natten.

Pipeproblematikk

Pipa er en viktig faktor for å få full utnyttelse av ildstedet. Selv den beste ovn vil fungere dårlig hvis pipa ikke er riktig dimensjonert og i god stand.

Ta kontakt med en feiermester for kontroll dersom du er i ferd med å skaffe deg nytt ildsted og er usikker på hvor god pipa er.

Pipebrann

Lengre tids fyring med altfor liten luffttilgang fører til at sot, bek og tjære danner et seigt belegg i pipa. Dette belegget er brennbart. Hvis man fyrer hardt, kan pipa bli varm nok til at belegget kommer i brann. Dersom dette skjer må du skru igjen alle ventiler og lukke dører og vinduer. Det er sjelden at en pipebrann forårsaker store skader, men pipa må alltid kontrolleres av feiervesenet etter en pipebrann.

<forrige | neste>

[Kilde: Brosjyren "Effektiv vedfyring" utgitt av NVE 1999]

Annonse:

_______________________________________________

Nettansvarlig: Gaute Øvereng

Enøk-senteret Møre og Romsdal AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta
Tlf. 700 60 000

Copyright 2003-2006 Enøk-senteret AS