Søk på stikkord

Effektiv vedfyring

Miljøkrav til nye ildsteder

Forurensende utslipp fra ildsteder har tidligere ført til helse- og trivselsproblemer i byer og tettsteder. For å begrense denne forurensningen har man gjennom nye byggeforskrifter (Planog bygningsloven 1997) innført krav til utslipp. Kjøper er ansvarlig for at disse utslippskravene
overholdes.

De nye utslippskravene vil gjelde for alle ildsteder som kan lukkes, også peisinnsatser. Kravene gjelder ikke gammeldagse, åpne peiser siden disse ikke kan reguleres.

For åpne peiser kan det derfor oppstå ulmeforbrenning med utvikling av sot og tjære, som brenner seg fast i pipeløpet.

Hvis du skal kjøpe og installere ovn eller peis, må du huske at det kreves godkjenning av de lokale bygningsmyndigheter.

Dersom du ønsker grundigere informasjon om vedfyring, anbefales boken «Vedfyring og varme» av Per Herikstad, ISBN 82-529-1684-8.

<forrige | neste>

[Kilde: Brosjyren "Effektiv vedfyring" utgitt av NVE 1999]

Annonse:

_______________________________________________

Nettansvarlig: Gaute Øvereng

Enøk-senteret Møre og Romsdal AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta
Tlf. 700 60 000

Copyright 2003-2006 Enøk-senteret AS