Søk på stikkord

Solenergi - gratis lys og varme

Sola er en energikilde som alle kan utnytte. Energi fra sola kan være et godt bidrag til boligoppvarmingen. Ved hjelp av tilpasset arkitektur, riktig plassering av huset i forhold til himmelretningene og solfangere, kan varmeeffekten fra sola økes.

Aktiv solvarme

Et aktivt solvarmeanlegg består av en solfanger, et varmelager og et varmefordelingssystem. Solinnstrålingen absorberes i solfangeren og varmer opp varmelageret. Fra varmelageret transporteres solvarme som varmluft eller oppvarmet vann ved hjelp av et varmefordelingssystem.

Solinnstrålingen skjer ofte når det ikke er behov for varme, og det vil derfor være nødvendig med et varmelager. Dette gjøres oftest ved å magasinere varmt vann i en stor beholder, slik at energien også er tilgjengelig i perioder uten sol.

Solvarme vil normalt ikke kunne dekke det totale energibehovet for oppvarming, men gi et betydelig bidrag vår, sommer og høst. Varmt tappevann benytter vi hele året, og det vil derfor være lurt å integrere varmtvannsberederen i solvarmesystemet.

| neste>

[Kilde: Brosjyren "Solenergi - gratis lys og varme " utgitt av NVE 1999]

Annonse:

_______________________________________________

Nettansvarlig: Gaute Øvereng

Enøk-senteret Møre og Romsdal AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta
Tlf. 700 60 000

Copyright 2003-2006 Enøk-senteret AS