Søk på stikkord

Solenergi - gratis lys og varme

Solfangeranlegg

Med et solfangeranlegg på ca fem kvadratmeter vil en familie kunne få gratis oppvarming og varmtvann i perioden fra mars til oktober. Riktignok må kostnadene til utstyr og installasjon tas med for at energikostnadene blir reelle. Systemene er nå blitt såpass bra og rimelige at lønnsomheten er god.

Solcellepaneler

Solcellepaneler må ikke forveksles med solfangere. Solcellepaneler omdanner solenergi til elektrisitet. I Norge er vi storbrukere av solcelleanlegg for elektrisitetsproduksjon. På hytter og fritidshus finnes det til sammen over 60.000 små solcelleanlegg som først og fremst gir mulighet til enkel elektrisk belysning og noe TV-titting.

Energifleksibilitet

Oppvarming av boligen og av forbruksvann representerer ca 70 % av hele elektrisitetsregningen. Bygger man nytt hus har man mulighet til å velge oppvarmingssystem. Det anbefales å velge vannbåren varme som kan kobles til ulike oppvarmingskilder eller energibærere som f eks solenergi, bioenergi, olje, gass, varmepumper eller elektrisitet. Dette at flere ulike energibærere kan benyttes sammen med det vannbårne anlegget, kalles energifleksibilitet.

< forrige |

[Kilde: Brosjyren "Solenergi - gratis lys og varme " utgitt av NVE 1999]

Annonse:

_______________________________________________

Nettansvarlig: Gaute Øvereng

Enøk-senteret Møre og Romsdal AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta
Tlf. 700 60 000

Copyright 2003-2006 Enøk-senteret AS