Søk på stikkord

Boligoppvarming med
vannbåren gulvvarme

Vannbåren varme er oppvarmingssystem som består av et varmedistribusjonsnett av rør i gulv eller radiatorer, og en sentral varmeproduksjonsenhet som varmer opp det vannet som sirkulerer i rørene. Vannbåren varme gir god komfort, samt mulighet for å benytte ulike energiformer.

Her i landet har vannkraften bidratt til at elektrisk oppvarming har vært et naturlig førstevalg i boliger i mange år. Nå har vi imidlertid kommet i den situasjon at vår egenproduserte elektrisitet ikke lenger dekker vårt eget forbruk i perioder med lite nedbør. Samtidig øker mulighetene for eksport av elektrisitet.

Myndighetene satser derfor ytterligere på nye fornybare energikilder. For å benytte denne energien til boligoppvarming, vil vannbåren varme i de fleste tilfeller være en forutsetning.

| neste >

[Kilde: Brosjyren "Boligoppvarming med vannbåren gulvvarme" utgitt av NVE 1999]

Annonse:

_______________________________________________

Nettansvarlig: Gaute Øvereng

Enøk-senteret Møre og Romsdal AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta
Tlf. 700 60 000

Copyright 2003-2006 Enøk-senteret AS