Søk på stikkord

Boligoppvarming med
vannbåren gulvvarme

Komfort

Ved nybygg eller ved omfattende rehabilitering vil det være lønnsomt å satse på et energifleksibelt system i form av vannbåren varme, enten som radiatorvarme, eller lavtemperert gulvvarme. Ved etablering av gulvvarme benyttes diffusjonstette og aldringsbestandige plastrør som støpes ned i betonggulv eller legges i trebjelkelag og som gir komfortabel og stabil varmefordeling i boligen. Dette er lavtemperaturanlegg der arbeidstemperaturen på vannet er ca 25-35 grader. Med såpass lave temperaturer er oppvarmingssystemet svært skånsomt for alle typer gulvbelegg - også gulvbord i heltre. Samtidig gir systemet tilstrekkelig komfortvarme under alle forhold. Faktisk er det slik at man i rom med gulvvarme kan redusere temperaturen med en grad eller to sammenlignet med tradisjonell oppvarming, uten at man opplever rommet som kjøligere.

På samme måte som ved radiatoroppvarming, kan også gulvvarmesystemene legges slik at hvert rom får sitt individuelle system som reguleres etter rommets behov, uavhengig av de øvrige rom i huset. Rørslyngene legges med egne kurser for forskjellige rom eller områder. Kursene styres individuelt etter varmebehovet. Vannbårne varmeanlegg kan også reguleres automatisk med eller uten nattsenking for jevn varme uavhengig av utetemperaturen.

Med gulvarme ligger oppvarmingsanlegget skjult. Dette gir frihet med tanke på innredning og møblering. Varmen blir jevnt fordelt over gulvflaten og temperaturen blir høyere ved gulvnivået enn i rom med veggmonterte varmekilder. Dette er viktig for det generelle velvære, og særlig viktig for barnas inneklima, ettersom mye av barns lek foregår på gulvet. Vannbåren varme anbefales også av Norges Astma- og Allergiforbund.

< forrige | neste >

[Kilde: Brosjyren "Boligoppvarming med vannbåren gulvvarme" utgitt av NVE 1999]

Annonse:

_______________________________________________

Nettansvarlig: Gaute Øvereng

Enøk-senteret Møre og Romsdal AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta
Tlf. 700 60 000

Copyright 2003-2006 Enøk-senteret AS