Søk på stikkord

Boligoppvarming med
vannbåren gulvvarme

Varmekilde

Med et vannbårent varmeanlegg sikres en komfortabel og jevn oppvarming som gir mulighet for ulike oppvarmingsalternativer. En sentral oppvarmingsenhet gir varme til hele boligen via det vannbårne anlegget, og en sirkulasjonspumpe sørger for at vannet fordeles ut i rørnettet. Har man først valgt vannbåren varme, vil det i utgangspunktet være naturlig å satse på en oppvarmingsenhet som kan veksle mellom ulike energikilder, der elektrisitet oftest vil være den ene.

Alternativene som anlegget kan veksle mellom, vil være bioenergi og olje. Videre kan slike anlegg utvides til å hente inn gratisvarme gjennom solfangere og/eller varmepumper. Begge deler vil kunne gi positive utslag på fyringsbudsjettet.

Det er fullt mulig å kombinere oppvarming av forbruksvann og vannbåren varme. Varmtvann og romoppvarming utgjør ca 70 % av boligens totale energibruk. Har man først installert det vannbårne varmedistribusjonssystemet, har man full fleksibilitet til å velge den energiformen som er billigst. Ulike løsninger kan kombineres, og man er dessuten forberedt på å kunne ta i bruk ny teknologi som stadig dukker opp på markedet.

< forrige | neste >

[Kilde: Brosjyren "Boligoppvarming med vannbåren gulvvarme" utgitt av NVE 1999]

Annonse:

_______________________________________________

Nettansvarlig: Gaute Øvereng

Enøk-senteret Møre og Romsdal AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta
Tlf. 700 60 000

Copyright 2003-2006 Enøk-senteret AS