Søk på stikkord

Boligoppvarming med
vannbåren gulvvarme

Installasjon og kostnader

Ved montering av gulvvarme legges gjerne vannrørene ned i et godt isolert påstøp på betongsålen. Vannbåren gulvvarme egner seg også meget bra for legging i trebjelkelag i etasjeskillere. Plastrør med en diameter på vanligvis 12-20 millimeter legges i sløyfer med ca tre meter rør pr kvadratmeter. For best varmekomfort vil det lønne seg å legge rørsløyfen slik at vannet tilføres rommet langs ytterveggene, og returen går fra den delen av rommet der varmebehovet er minst. Der det er store vindusflater, er det lurt å legge rørene tettere langs fasaden for å motvirke kaldraset fra vinduene. Leggemønsteret av rørene bør med andre ord planlegges slik at komforten og økonomien blir gunstigst mulig.

Er det snakk om rehabilitering av eksisterende hus, kan vannbåren oppvarming med gulvvarme også være et alternativ. I de fleste tilfelle blir gulvnivået hevet ca fem centimeter. Dette innebærer at rørsløyfene legges oppå eksisterende gulv i eksempelvis trinnlydplater som både varmeisolerer og demper lyd mellom etasjer. Nytt gulvbelegg legges oppå.

Det er viktig at vannbåren gulvvarme ikke forveksles med radiatoroppvarming, som også er et vannbårent system. Radiatoroppvarming krever høyere vanntemperatur og kan være noe dyrere enn vannbåren gulvvarme. Dette er imidlertid avhengig av flere faktorer og kan ikke sies generelt.

Ved nybygg vil et vannbårent gulvoppvarmingssystem på lang sikt komme like gunstig ut prismessig sammenlignet med direktevirkende elektrisk gulvoppvarming som varmekabler eller varmefolie.

< forrige | neste >

[Kilde: Brosjyren "Boligoppvarming med vannbåren gulvvarme" utgitt av NVE 1999]

Annonse:

_______________________________________________

Nettansvarlig: Gaute Øvereng

Enøk-senteret Møre og Romsdal AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta
Tlf. 700 60 000

Copyright 2003-2006 Enøk-senteret AS