Søk på stikkord

Boligoppvarming med
vannbåren gulvvarme

Energifleksibilitet

Har man etablert et energifleksibelt vannbårent anlegg, som kan kobles over fra en energibærer til en annen, står man godt rustet til å møte variable priser, det være seg på elektrisitet så vel som på andre energiformer som olje- og bioenergi. Også der man bare har elektrisitet som varmekilde, kan brukeren selv påvirke avhengigheten til elektrisitetsleverandøren i situasjoner med prisvariasjon over døgnet. Med et varmelager, f.eks i form av en stor varmtvannstank på 300-800 liter, kan man lagre varme. Varmelager vil også være nyttig ved bruk av varmepumpe eller solvarme.

< forrige |

[Kilde: Brosjyren "Boligoppvarming med vannbåren gulvvarme" utgitt av NVE 1999]

Annonse:

_______________________________________________

Nettansvarlig: Gaute Øvereng

Enøk-senteret Møre og Romsdal AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta
Tlf. 700 60 000

Copyright 2003-2006 Enøk-senteret AS