Søk på stikkord

Innetemperatur og varmestyring

Innetemperatur og varmestyring

Den største andelen (ca 60 %) av energibruken i en bolig går til romoppvarming. Hva som er riktig innetemperatur er ofte knyttet til den enkeltes velvære, trivsel og vaner.

Energibruken i en husholdning som går med til romoppvarming utgjør en vesentlig andel, ca 50 - 60 % av den totale energibruken i en bolig. Det kan derfor være mye å spare på å holde innetemperaturen på et moderat nivå, og i tillegg ha mulighet for å tidsstyre varmekildene.

Innetemperaturen påvirkes av temperaturen ute. Er det kaldt ute blir det kjøligere inne, og motsatt. Selvfølgelig er det mulig å styre temperaturen selv ved å justere ovnene manuelt, men det kan være vanskelig å oppnå en jevn og behagelig temperatur på denne måten.

En termostat vil gjøre det enklere å holde riktig og stabil temperatur. Pass på at termostaten er plassert slik at det ikke blir påvirket av trekk fra dører eller vinduer, og heller ikke påvirkes av lokal oppvarming fra varmekildene.

| neste >

[Kilde: Brosjyren "Innetemperatur og varmestyring" utgitt av NVE 1999]

Annonse:

_______________________________________________

Nettansvarlig: Gaute Øvereng

Enøk-senteret Møre og Romsdal AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta
Tlf. 700 60 000

Copyright 2003-2006 Enøk-senteret AS