Søk på stikkord

Innetemperatur og varmestyring

Termostat

Dersom man har termostatstyrte varmekilder, vil innetemperaturen holde seg stabil uavhengig av utetemperaturen. Termostaten stilles inn f eks på 20°C, og innetemperaturen vil stabilisere seg på det nivået. Kvaliteten på ulike temostater kan være ujevn og derfor anbefales elektroniske termostater. En varmekilde uten termostat vil bli stående på helt til noen regulerer effekten. Dette kan gi for høy og ujevn romtemperatur og dermed unødvendige enegikostnader.

De fleste oppvarmingskildene som selges i dag, leveres gjerne med termostatstyring. Termostat kan som oftest ettermonteres på eldre utstyr. Termostaten er relativ enkel og rimelig å anskaffe, men ettermontering på eldre utstyr må i de fleste tilfeller utføres av en autorisert elektriker. Kostnadene forbundet med ettermontering av termostatstyring av varmekildene vil som regel være innspart ved lavere elektrisitetsregning i løpet av kort tid.

< forrige | neste >

[Kilde: Brosjyren "Innetemperatur og varmestyring" utgitt av NVE 1999]

Annonse:

_______________________________________________

Nettansvarlig: Gaute Øvereng

Enøk-senteret Møre og Romsdal AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta
Tlf. 700 60 000

Copyright 2003-2006 Enøk-senteret AS