Søk på stikkord

Innetemperatur og varmestyring

Tidsstyring

For de fleste boliger i Norge kan effektiv styring av innetemperaturen, gjerne ved hjelp av automatikk, være et lønnsomt enøktiltak. Mange betaler i dag for varme de ikke trenger, bl a fordi man ikke har behov for full oppvarming om natten. Dessuten står boligen tom store deler av dagen, og det er heller ikke nødvendig med full oppvarming av rom som ikke er i regelmessig bruk. Riktignok er det mulig å foreta en manuell tidsstyring av oppvarmingsbehovet, men automatikken vil gjøre jobben enklere og tildels bedre. Fordelen med forprogrammert tidsstyring er at ønsket romtemperatur kan tilpasses de tidene man selv velger, f eks før man står opp om morgenen.

< forrige | neste >

[Kilde: Brosjyren "Innetemperatur og varmestyring" utgitt av NVE 1999]

Annonse:

_______________________________________________

Nettansvarlig: Gaute Øvereng

Enøk-senteret Møre og Romsdal AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta
Tlf. 700 60 000

Copyright 2003-2006 Enøk-senteret AS