Søk på stikkord

Innetemperatur og varmestyring

Styresystem for oppvarming

Planlegger du å bytte til helt nye elektriske ovner, bør du vurdere om det er lønnsomt å satse på ovner som er tilrettelagt for sentral styring.

Du kan også få tidsstyringsutstyr til vannbårne oppvarmingssystemer.

Jo større oppvarmingsbehovet er, desto mer lønnsomt vil det være å varmestyre. Lønnsomheten vil også avhenge av bruken av boligen. Dersom boligen står tom i lengre perioder om dagen, vil en reduksjon av innetemperaturen i denne tiden, sammen med nattsenking gi en betydelig reduksjon av elektrisitetsregningen.

Tilleggsvarme

Vifteovner og frittstående stråleovner bør ikke inngå som en del av boligens permanente varmekilder. Disse representerer brannfare og gir ofte ujevn temperatur, samtidig som inneklimaet kan bli dårligere.

< forrige |

[Kilde: Brosjyren "Innetemperatur og varmestyring" utgitt av NVE 1999]

Annonse:

_______________________________________________

Nettansvarlig: Gaute Øvereng

Enøk-senteret Møre og Romsdal AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta
Tlf. 700 60 000

Copyright 2003-2006 Enøk-senteret AS